تبلیغات
۩۞۞ خیال ۞۞۩ - آزاد شعر بی وزن آزادی
تاریخ : سه شنبه 8 دی 1388 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : amin ahmadi

ما آیینه ایم

ما آیینه ایم

ما آیینه ایم كه نور خورشید را

همان زندكی در آسمان پر ستاره

می فشانیم و به هر كس میدهیم

من همانم تو همانی

پس چرا نورت شده سو سو زنان

پش چرا رنگت پریده ای جوان؟

روز و شب هستیمو هستیشان ز ماست

پس چرا دشنامو آتش ها به ماست ؟

ما همانیمو همانیمو همان

ای كه هر لحظه به رنگی تو نهان

تو سیاهی پس نگو رنگین كمان

سرخ هستیمو سفیدو سبز نشان

ما ز یك رنگی شدیم رنگین كمان

هرف پر شد در گلو اما فقان

بار الاهامر تو باشی یارمان

می برندو می كشند اندر نهان

ای جوانان ای جوانان جهان

 

امین  • تراکتور
  • سماق
  • ضایعات