تبلیغات
۩۞۞ خیال ۞۞۩ - دو رو های سیاه رو
تاریخ : چهارشنبه 30 دی 1388 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : amin ahmadi

تا حالا شده كسی رو ببینین كه جلو روتون یه جور صحبت كنه و پشت سرتون خوب از خجالتتون در بیاد؟یا در یه جمع خودشو یه جوری مظلوم نشون بده و یه  جای دیگه بزنه پاك آبروتو ببره یا یه كاری كنه كه انگشت به دهن بمونی ؟؟؟؟

مطمعنم كه دیدین ...همه دیدن  منم زیاد دیدیم ولی امان از وختی كه به طرف علاقه هم داشته باشی.......

واقعا با اشعار حافظ حال میكنم  یه شعر در مورد این جور افراد میگه كه دوست دارم شما هم یه بار بخونینیش

واعظان كاین جلوه در محرابو منبر میكنند         * چون به خلوت می روند آن كار دیگر می كنند

مشكلی دارم به دانشمند مجلس باز پرس      * توبه فرمایان چرا خود توبه كمتر میكنند؟

گوِ‍ییاباور نمی دارند روز داوری                         * كین همه قلب و دغل در كارو داور میكنند

یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان        * كاین همه ناز از غلام ترك و استر میكنند

ای گدای خانقه بر جه كه در دیر مغان              * میدهند آبی كه كه دل ها را توانگر میكنند.

حسن بی پایان او چندان كه عاشق می كشد * زمره ی دیگر به عشق  از غیب سر بر میكنند

بر در میخانه ی عشق ای ملك تسبیح گویی   * كان درآنجاطینت آدم مخمر می كنند

صبحدم از عشق می آمد خروش عقل گفت    * قدیسان گویی كه شعر حافظ از بر میكنند.
طبقه بندی: شعر،

  • تراکتور
  • سماق
  • ضایعات